ประมวลภาพงาน Software Expo Asia 2014

ภาครัฐ-เอกชน ทั่วภูมิภาค จับมือส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ เสริมประสิทธิภาพ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี กลายเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการสร้างเสริมศักยภาพ พัฒนาองค์กร ลดต้นทุน ขยายตลาด เพิ่มความพอใจของลูกค้า ฯลฯ ซอฟต์แวร์ กลายเป็น จุดที่สร้างความโดดเด่น ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และ เอกชน ที่รูัจักเลือกสรรนวัตกรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสม