ร่วมโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader)

วันที่ 29 มิถุนายน 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช  ดวงคำสวัสดิ์ และ คุณ เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์เชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader) จัดโดย สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดย คณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ