Bangkok International Digital Content Festival

Bangkok International Digital Content Festival

กลับมาอีกครั้งกับงานมหกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ งานเดียวของไทย งานที่รวมพลังเทคโนโลยีของประเทศและภูมิภาค ทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาจัดแสดง เพื่อเปิดโลก และปลุกทุกคนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม 
ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจาก Digital Thailand Big Bang 2017 นำมาสู่การประกาศเพิ่มพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้น รองรับการแสดงเทคโนโลยีชั้นนำ การเพิ่มวันจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมาสนุกกับดิจิทัลและเรียนรู้โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงด้วยกัน รวมถึงขยายการ Roadshow สู่ 4 จังหวัดในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 (ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา และระยอง) ติดตามได้ที่นี่ และที่ www.digitalthailandbigbang.com หรือสอบถามที่ infobigbang@depa.or.th / โทร.02 141 7142