งานแถลงข่าวการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช  ดวงคำสวัสดิ์  ได้รับเชิญร่วมงานแถลงข่าว “การสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์”   ของ DEPA กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2559  ณ โรงแรมเรเนซองส์  กรุงเทพฯ